DZIENNIK BUDOWY

BUDYNEK DOPUSZCZONY DO UŻYTKOWANIA | LISTOPAD 2015

PRACE WYKOŃCZENIOWE | SIERPIEŃ – WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2015

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA | CZERWIEC – LIPIEC 2015

Rozpoczynamy prace na zewnątrz budynku. Montujemy drzwi wejściowe, parapety zewnętrzne oraz wykonujemy elewację.

.

TYNKI, WYLEWKI | KWIECIEŃ – MAJ 2015

Kontynuujemy prace wewnątrz budynku.

INSTALACJE | MARZEC 2015

Wykonujemy instalacje wewnątrz budynku oraz kończymy montaż pokrycia dachowego.

MONTAŻ OKIEN | LUTY 2015

Montujemy pokrycie dachowe i stolarkę okienną.

DACH | STYCZEŃ 2015

Kończymy etap murowania ścian. Rozpoczynamy budowę dachu.

MURY | GRUDZIEŃ 2014

Zakończyliśmy murowanie ścian na drugiej kondygnacji  i wylaliśmy płytę. Murujemy ściany szczytowe oraz ściany działowe w apartamentach.

MURY | LISTOPAD 2014

Etap 1 – prace ziemne i fundamentowe – zakończony.
Rozpoczynamy murowanie ścian.

ROZPOCZĘCIE BUDOWY | PAŹDZIERNIK 2014

Otrzymaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę.
Rozpoczynamy budowę apartamentów.

DROGA DOJAZDOWA | SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2014

Działka została przygotowana do prac ziemnych.
Wykonaliśmy utwardzenie i nową nawierzchnię na drodze dojazdowej.

Przygotowaliśmy wjazd na działkę.